Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สงฆ์นานาชาติชู'สมเด็จเกี่ยว'ทำพุทธโลกเข้มแข็ง
Date09/03/2014   Counter : 4752 time

 คณะสงฆ์นานาชาติชู 'สมเด็จเกี่ยว' สาน 'เถรวาท-มหายาน' สร้างพุทธโลกเข้มแข็ง 'มจร-วัดสระเกศ' จัดสัมมนาพระธรรมทูตไทยทั่วโลกชูเกียรติ โอกาสพระราชทานเพลิงศพ 9 มี.ค.

8มี.ค.2557 ในวาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 17.00 น.นั้น
ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานครกำหนดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 
วันที่ 8 มีนาคมนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาที่ มจร อ.วังน้อย มีพระพรหมสุธี ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศพร้อมด้วยพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการจัดงาน พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค 10 ที่ปรึกษาอธิการบดี รองประธานคณะกรรมการจัดงาน นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองประธานคณะกรรมการจัดงานพร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร มจร พระธรรมทูตและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาบูชาคุณ วิเทสานุสสรณียกถาเรื่อง “สมเด็จพระพุฒาจารย์ กับ งานพระพุทธศาสนาโลก” ความว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นแบบอย่างของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ชาวพุทธทั่วโลกให้เข็มแข็ง เพราะมีแนวความคิดที่จะไม่มุ่งแข่งขันกันแต่สร้างความร่วมมือกับพระพุทธศาสนานิกายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเถรวาทและมหายาน 
ต่อจากนั้นเป็นการกล่าวสุนทรพจน์จากประธานพระสงฆ์จากประเทศต่างๆอย่างเช่น จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ พม่า ที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ในประเทศนั้นกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่สานความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานได้เป็นอย่างดี
พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เลขานุการคณะกรรมการ กล่าวว่า มจร ได้อนุมัติตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมาเพื่อสร้างพระธรรมทูตให้มีคุณภาพและสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์พุทธศาสนาประเทศต่างๆด้วย ซึ่งต่อไปนี้ไม่ใช่เฉพาะการเปิดการอบรมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้งานมีระบบมากขึ้นและถือเป็นงานของมหาเถรสมาคม พร้อมกันนี้ให้มีสมณศักดิ์สายต่างประเทศด้วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ผลงานเหล่านี้สืบเนื่องมาจากงานของสมเด็จพระพุฒาจารย์ที่ได้สร้างมา

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    ‘อธิการบดี มจร’นำลงพื้นที่เมืองคอน ให้กำลังใจพระ-โยมประสบภัยปาบึก  
    the journal of IBSC  
    IBSC open for recieving academic articles  
    กำหนดการครอบครัวมหาจุฬา ปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้  
    โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผศ.รท.ดร.บรรจบดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ  
    ความสุขคนไทย 2562  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012