หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ป.ป.ช.จับมือ'มจร'ป้องกันโกงแนวพุทธ
วันที่ ๐๕/๐๓/๒๐๑๔ เข้าชม : ๔๑๙๙ ครั้ง

ป.ป.ช.จับมือ'มจร'ป้องกันโกงแนวพุทธ จัดประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ ระดมสมองระดับภูมิภาค 19 - 20 มีนาคมนี้ พระพรหมบัณฑิตย้ำ มจร ต้องเป็นต้นแบบคุณธรรมทางสังคม

              5มี.ค.2557  ผศ.ดร.สุรพล สุยะพหรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  ได้จัดให้มีการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทาง พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่ให้เกิดการปลูกจิตสำนึก ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย และเสริมสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริต เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่โปร่งใส  โดยจะมีการประกาศผล วันที่ 17  มีนาคม   ทางเว็บไซด์ http://www.nacc.go.th และ http://www.mcu.ac.th

              ขณะเดียวกัน ป.ป.ช.และ มจร ร่วมกันจัดการสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด  กับ มจร ส่วนภูมิภาค (61 แห่ง) ในวันที่ 19  - 20 มีนาคมนี้  ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมงาน

              พร้อมมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.)   กับ มจร ส่วนภูมิภาค 61 แห่ง  โดยมีนายปานเทพ  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร  และพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนายสรรเสริญ  พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ร่วมลงนามในฐานะพยาน

              หลังจากนั้นนายปานเทพกล่าวมอบนโยบายตามแนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พระพรหมบัณฑิตกล่าวสัมโมทนียกถา นายวิชา  มหาคุณ  กรรมการ ป.ป.ช. ปาฐกถาเรื่อง “กลไกศาสนาหนทางสู่การป้องกันการทุจริต” นายชัยรัตน์  ขนิษฐบุตร  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  บรรยายเรื่อง “ความรู้ ความเข้าใจ บทบาทอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.และกฎหมายใหม่ที่ควรรู้”


พระพรหมบัณฑิตย้ำมหาจุฬาฯต้องเป็นต้นแบบคุณธรรมทางสังคม

              ก่อนจะถึงวันดังกล่าววันที่ 5 มีนาคมนี้  ที่อาคารเรียนรวม มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเกี่ยวกับกฏหมายป้องกันการทุจริตและ กฏหมายที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลย ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม
                
              พระพรหมบัณฑิต ได้กล่าวให้โอวาท ใจความว่า "หลักทางพระพุทธศาสนา เน้นหลักหิริ โอตัปปะ อายชั่ว กลัวผลแห่งบาป มีระบบป้องกันโดยอาศัยหลักคุณธรรมช่วยป้องกัน ความรู้ความเข้าใจกฏระเบียบจะช่วยป้องกัน รู้เท่าไว้ป้องกัน รู้ทันไว้แก้ไข การอบรมครั้งนี้เป็นการยกระดับการทำงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การลงนามความร่วมกับกับมหาวิทยาลัยของ สำนักงาน ป.ป.ช.มีวัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแผ่"
                  
              ด้านความร่วมมือ พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า  การอบรมเป็นเบื้องตนในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นก้าวแรกของการลงมือความร่วม มือระหว่างกัน ต่อไปจะต้องพัฒนาหลักสูตร  การทำบทเทศนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้พระสงฆ์ไปเทศน์สั่ง สอนให้ญาติโยมฟัง ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญป้องกันให้แก่ประเทศชาติต่อไป การสัมมนาเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ในวันที่  3-5 มีนาคม  เป็นรอบสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรง ในวันที่ 19  - 20 มีนาคมนี้   เป็นรอบสำหรับผู็บริหาร

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์ วันที่ 05-03-2557


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕