หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ยายสกลฯร่ำไห้!คณะสงฆ์จาก"มจร"ไปโปรดถึงที่
วันที่ ๐๒/๐๘/๒๐๑๗ เข้าชม : ๕๗๑ ครั้ง

 

ยายสกลฯร่ำไห้!คณะสงฆ์จาก"มจร"ไปโปรดถึงที่

 

 

ยายสกลฯร่ำไห้!คณะสงฆ์จากมหาจุฬาฯไปโปรดถึงที่

กล่าวทั้งน้ำตา "ดีใจมากได้เห็นพระ"  น้ำดื่มสันติศึกษาชุดแรกพร้อมซับน้ำตาชาวอีสานแล้ว


ตามที่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมส. ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้มีคำสั่งให้ มจร  ทุกวิทยาเขต ดำเนินการให้ความช่วยเหลือวัด และประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ด้วย โดยมีผู้บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้บริจาคปัจจัยรวมเป็นจำนวนเงิน 141,500 บาท ณ เวลา 17.00น.ของวันที่ 1 ส.ค.  ทั้งนี้เมื่อเวลา 18.36 น. คณะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เคลื่อนขบวนการลำเลียงสิ่งของบริจาคเพื่อผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร จำนวน 1,126 ชุด และยาเวชภัณฑ์ต่างๆ และน้ำดื่ม 1,000 แพค ด้วยรถกระบะ 5 คัน รถตู้ 1 คัน รถหกล้อ 1 คัน รวม 7 คัน ออกจากมหาวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยจะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยจุดแรกคือบ้านโนนกุง ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ที่น้ำยังท่วมสูงอยู่นั้น


วันที่ 2 ส.ค.2560 คณะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางไปแจกถุงยังชีพคือบ้านโนนกุง ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ซึ่งน้ำยังท่วมสูงอยู่  โดยได้พายเรือเข้าไปภายในหมู่บ้าน ซึ่งก็ชาวบ้านออกมารับเป็นจำนวนมากในจำนวนนี้มียายสมหวัง ดำคำ รวมอยู่ด้วยเมื่อรับของเสร็จได้กล่าวทั้งน้ำตาว่า "ดีใจหลาย(มาก)ได้พ้อ(เห็น)พระ"

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อจากนั้นคณะได้เดินทางไปจุดที่ 2 บ้านท่าสาวคอย ต.เชืองสือ อ.โพนนางแก้ว จ.สกลนคร

 

 

 

น้ำดื่มสันติศึกษาชุดแรกพร้อมซับน้ำตาชาวอีสานแล้ว


และตามที่พระอาจารย์หรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาระดับป.โท-เอก เปิดเผยว่า ได้ติดต่อกับพระมหาคาวี เจ้าอาวาสวัดสะพานคำ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ แล้วทราบว่า ขณะนี้ต้องการน้ำดื่มเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้แจ้งให้นิสิตหลักสูตรสันติศึกษาทุกคนได้ทราบว่า ขณะนี้ พี่น้องเราชาวภาคอีสานเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดสกลนครและใกล้เคียง กำลังประสบมหาอุทกภัยอย่างรุนแรง เพื่อช่วยกันเติมน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย  หลักสูตรสันติศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะช่วยสนับสนุนน้ำดื่มสันติศึกษาชุดแรก จำนวน 50,000 ขวด  และอาจจะเพิ่มเติมตามความจำเป็นในโอกาสต่อไปนั้น บัดนี้นิสิตหลักสูตรสันติศึกษาได้ร่วมกันบริจาคยอดรวมทั้งสิ้น 208,700 บาท  เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยได้นำน้ำลงพื้นที่ในวันที่ 2 ส.ค.นี้แล้ว พร้อมกับสิ่งของของคณะนางปิ่นทิพย์ มโนสุจริตธรรม  อดีตนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นิสิตหลักสูตรสันติศึกษาป.เอก รุ่นที่ 2

 

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/region/87151

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว บ้านเมือง

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล  
  นำร่องทำพระไตรปิฏกฉบับสากลระบบดิจิทัล  
  ผอ.พระสอนศีลธรรม"มจร"รับโล่จาก"บิ๊กตู่"  
  วันครู!มอบโล่ผอ.ครูพระสอนศีลธรรม"มจร"  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๐ ให้สำนักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น ๑๕ ส่วน  
  งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ( CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ ๑๗ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕