หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
"สถาปนาคณะพุทธศาสตร์ ครบ ๗๐ ปี "
วันที่ ๑๔/๐๙/๒๐๑๗ เข้าชม : ๒๐๖ ครั้ง

 "สถาปนาคณะพุทธศาสตร์ ครบ ๗๐ ปี "

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ในภาคเช้า คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉลองครบรอบ ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร์
โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดป้ายคณะพุทธศาสตร์ และมอบโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพุทธศาสตร์”
และรางวัล “คนดีศรีพุทธศาสตร์” โดยพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร.รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ขานรายนามผู้เข้ารับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพุทธศาสตร์”
และรางวัล “คนดีศรีพุทธศาสตร์” พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร์” โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จากนั้นประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่ออุทิศถวายแด่บุรพาจารย์คณะพุทธศาสตร์

ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

 

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ดอกไม้

 

ในภาพอาจจะมี 14 คน, งานแต่งงาน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ งานแต่งงาน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี 29 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ฝูงชน

 

ในภาพอาจจะมี 11 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก

 

ในภาพอาจจะมี 34 คน

 

ในภาพอาจจะมี 25 คน

 

ในภาพอาจจะมี 22 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน และ ดอกไม้

 

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ฝูงชน

 

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน

 

ในภาพอาจจะมี 14 คน, สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 12 คน

 

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, เด็ก

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, งานแต่งงาน, ชุดสูท และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 24 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว MCU TV

 

 

 

 

 

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16/11/2560)  
  รายการ "รู้ธรรมนำชีวิต" คว้ารางวัล ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม  
  สถาบันวิปัสสนาธุระ ขออารธนานิมนต์พระวิปัสสนาจารย์เข้าร่วมสัมมนาในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ประจำปี ๒๕๖๐  
  ขอเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐”  
  โครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับอนาคตรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕