หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16/11/2560)
วันที่ ๑๗/๑๑/๒๐๑๗ เข้าชม : ๖๙๒ ครั้ง

    ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16/11/2560)  (ดาวน์โหลดไฟล์)

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคะแนนประเมิน = ๗๕.๗๒ อยู่ในระดับสูง
    เมื่อพิจารณาในรายดัชนีตัวบ่งชี้ พบว่า

    ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ดัชนีการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน = ๘๖.๖๕ อยู่ในระดับสูงมาก

    ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ดัชนีความมีคุณธรรมในการทำงาน = ๘๑.๔๔ อยู่ในระดับสูงมากเช่นกัน
    ส่วน ๒ ตัวชี้วัด อยู่ในสูง ได้แก่
ดัชนีความพร้อมรับผิด =  ๗๔.๓๔ และดัชนีความโปร่งใส = ๗๓.๙๖
   แต่มีเพียง ๑ ตัวบ่งชี้เท่านั้นที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร = ๕๘.๖๖

 

 

ขอบคุณที่มา : - https://www.nacc.go.th/main.php?filename=ITA

                     - พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล

                     


 


 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  รมช.ศธ.บรรยายที่"มจร"ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตไทยในอนาคต  
  "ไทย-ฮังการี"ลงนามร่วมมือพัฒนาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารขับเคลื่อนงานในกำกับตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ ๑๒  
  พระมหากษัตริย์นักพัฒนา  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๖๑ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  
  Announcing of the 2018 Bangkok Declaration  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕