หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
จุดแข็ง!มหาจุฬาฯมหาวิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม แหล่งส่งออกสู่เวทีโลก
วันที่ ๐๘/๑๐/๒๐๑๘ เข้าชม : ๗๑๐ ครั้ง

 

  

วันที่ 8 ต.ค.2561 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะวิทยากรที่มาให้ความรู้การประกันคุณภาพ สมศ. ให้แก่ มหาจุฬาฯ ได้เป็นตัวแทนของสังคมมองข้างนอกเข้ามาข้างใน (Outsite in) แล้วสะท้อนจุดแข็ง Streng ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ Identity แล้วจัดวางตำแหน่ง Positioning ให้มหาจุฬาฯ ว่า "เป็นมหาวิทยาลัยด้านคุณธรรม" พร้อมที่จะนำเสนอเครื่องมือสำหรับการสร้างคุณธรรมให้แก่ชีวิตและสังคม ที่จะทำหน้าที่ผลิตคุณธรรม วิจัยด้านคุณธรรม บริการวิชาการด้านคุณธรรม และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนาที่มีฐานมาจากคุณธรรมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุมศึกษา 2561 ได้ย้ำเน้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้พัฒนาตัวเองตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ให้สอดรับกับความเชี่ยวชาญ ศักยภาพ และอัตลักษณ์ของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกันคุณภาพของ สมศ รอบต่อไป จึงเป็นการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆ หาตัวเองให้เจอ ประกาศตัวตนออกมา แล้ว สมศ จะประเมินตามทิศทางที่แต่ละแห่งได้ประกาศเป็นสัญญาประชาคม Social Contractยืนยันได้ว่า องค์กรใดที่นำระบบการประกันคุณภาพแบบ EdPEx มาใช้แล้ว จะทำให้ง่ายต่อการกำหนดอัตลักษณ์ จุดแข็ง และสมรรถนะหลัก Core Competency ในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาจุฬาฯ ได้จัดวางวิสัยทัศน์ตัวเองว่า มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก World University of Buddhism การวางสถานะแบบนี้ จะถูกผลักให้ไปอยู่ในกลุ่ม C1 อันหมายถึงการใช้เกณฑ์ สมศ ในระดับที่สูงสุดที่เน้นการมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ต่างจาก C1 ที่เน้นนานาชาติ และ C3 ที่เน้นระดับชาติพระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า บัดนี้ สภาวิชาการ มหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ได้มีมติให้ฝ่ายวิชาการได้ระดมทีมงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อให้อธิการบดีลงนามแต่งตั้ง เพื่อจักได้ผนึกกำลังกันค้นหาอัตลักษณ์ที่สะท้อนศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาจุฬาฯ  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดต่อไป ถึงกระนั้น มุมมองของ รศ.ดร.วิทยาข้างต้น ก็ไม่ต่างไปจากที่พระพุทธเจ้าเคยชี้เป้าเอาไว้เมื่อ 2600 กว่าปีที่ผ่านมาแล้ว ว่า อะไรคือจุดแข็ง อะไรคือหมุดหมาย อะไรคือความเชี่ยวชาญ และอะไรคือตัวตน และสถานะที่แท้จริง


...........

(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Hansa Dhammahaso)

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/10/blog-post_12.html

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว siampongsnews

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕