หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อจ.ฮุนเซนเยื่อนไทยร่วมงานวันวิสาขะ
วันที่ ๑๒/๐๕/๒๐๑๑ เข้าชม : ๖๐๘๖ ครั้ง

    คมชัดลึก : "องอาจ"แถลงเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมกับเป็นการจัดกิจกรรมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อธิการบดีม.มหาจุฬาฯเผยสมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชาอาจารย์ฮุนเซน นายกฯและรมต.ศรีลังการ่วมงานด้วยตัวเอง

 

     (11พ.ค.) นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรม 3 แห่ง คือ 1. ระหว่างวันที่ 14 - 17 พ.ค. จัดงานที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ค.จัดงานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการจัดกิจกรรมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และในโอกาสครบ 26 ศตวรรษแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้จัดเสวนา เรื่อง "พุทธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ" 

   และมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 11 - 14 พ.ค. ณ มณฑลพิธีลานเอนกประสงค์กองทัพภาคที่ 1 หรือ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยทางรัฐบาลสนับสนุน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้นายอำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรี เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญยพระราชกุศลในงาน

    พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ กล่าวว่าในการจัดงานคราวนี้มีพระสงฆ์ บุคคลสำคัญของโลก ปราญช์ ราชบัณฑิต และนักการเมืองเข้าร่วมงานกว่า 5 พันท่าน เช่น สมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประเทศศรีลังกาเดินทางมาร่วมงานด้วยตัวเอง และในงานจะมีการแสดงดนตรีที่เป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีกับหลักพุทธศาสนาได้อย่างกลมกลืน ซึ่งมีผู้ร่วมบรรเลง 180 ชีวิตที่เดินทางมาจากประเทศจีนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จึงไม่ควรพลาด

      ทั้งนี้เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ตำหนักสมเด็จวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯประมุขสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช ผู้นำชาวพุทธกว่า 30 รูป จาก 15 ประเทศทั่วโลก อาทิ สมเด็จพระมหาสังฆราชเทพ วง และสมเด็จมหาสังฆราชบัวคลี่ จากประเทศกัมพูชา สมเด็จพระสังฆราชธัมมปาละ มหาเถโร เป็นต้น ได้เข้านมัสการและถวายสักการะแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร  เป็นผู้นำคณะเข้าถวายสักการะ

      สมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่จากทุกประเทศที่ต้องมาประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา กันอย่างคับคั่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะสร้างความสมานฉันท์เกิดขึ้นในหมู่ชาวพุทธในกาลต่อไป

     ด้านสมเด็จมหาสังฆราชบัวคลี่ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาทางด้านพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ซึ่งปัญหาทางด้านการเมืองของสองประเทศที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ทางสงฆ์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะพระสงฆ์จะแยกออกจากการเมือง ซึ่งอาตมาได้แต่สวดมนต์ภาวนาให้เหตุการณ์ระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชาบังเกิดสันติสุขกลับมาอยู่อย่างฉันพี่น้อง และการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ก็เพื่อประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา

 ขณะที่สมเด็จพระมหาสังฆราชเทพ วง กล่าวว่า อาตมาเดินทางมาเพื่อร่วมประชุมประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และไม่มีความเห็นในเรื่องการเมืองระหว่างสองประเทศที่กำลังขัดแย้งอยู่ในขณะนี้


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕