หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กำหนดการลงทะเบียนเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาค1/2554
วันที่ ๒๓/๐๕/๒๐๑๑ เข้าชม : ๖๗๖๗ ครั้ง

ตารางเรียน ((ดาวน์โหลด)) เป็นไฟล์ที่บีบอัดข้อมูลไว้ต้องแตกไฟล์ก่อน

นิสิตใหม่(ชั้นปีที่1)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนิสิตใหม่(ชั้นปีที่ 1) ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2554  ผ่านธนาคารทั้ง 2 แห่ง คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1. รับใบแจ้งการชำระเงินที่ กองทะเบียนและวัดผล วังน้อย มจร.
2. นำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางของธนาคารแต่ละแห่ง เช่น ATM,ธนาคารออนไลน์,โทรศัพท์ เป็นต้น
3. เก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อขอใบเสร็จได้ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร.วังน้อย อยุธยา
นัดทำบัตรนิสิตใหม่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นัดทำบัตรนิสิตสำหรับนิสิตใหม่ทุกท่าน
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554  ที่ กองทะเบียนและวัดผล ชั้น 3 โซน ซี
เอกสารสำหรับการทำบัตรนิสิตใหม่
พระภิกษุสามเณร
1. สำเนาหนังสือสุทธิ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว
4.ค่าธรรมเนียม 300 บาท
5.หนังสือรับรองจากกองทะเบียนและวัดผล (กรณีเป็นนิสิตต่างประเทศ)
คฤหัสถ์
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว
3.ค่าธรรมเนียม  300 บาท

นิสิตชั้นปีที่ 2-4
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2554   ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ธนาคารทหารไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1. รับใบแจ้งการชำระเงินที่ กองทะเบียนและวัดผล วังน้อย มจร.
2. นำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางของธนาคารแต่ละแห่ง เช่น ATM,ธนาคารออนไลน์,โทรศัพท์ เป็นต้น
3. เก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อขอใบเสร็จได้ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร.วังน้อย อยุธยา


ปฐมนิเทศเปิดเรียน
วันที่ 23  พฤษภาคม 2554  ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา
กำหนดการ ((ดาวน์โหลด))
ตารางการเดินรถ ((ดาวน์โหลด))

หากมีข้อสงสัยติดต่อ
พระมหาถวิล  035248-000 ต่อ 8418
พระมหาอภิชาติ 035248-062


แหล่งข่าว : สำนักทะเบียนและวัดผล
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมวันวิสาขบูชาโลก  
  ศธ.ตั้ง"บวรศักดิ์-พระมหาหรรษา-บรรจบ"ปฏิรูปสอนพุทธในร.ร.สพฐ.  
  "อธิการบดีมจร"ร่วมประชุมจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ทำเนียบรัฐบาล  
  สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต  
  ทึ่งน้องบุ๋มบิ๋มบัณฑิตรั้ว มจร. แม้พิการแต่มุ่งมั่นเรียนจนจบ ป.ตรี  
  ภรรยาเจ้าสัวไทยเบฟ รับป.พุทธศาสตรดุษฎีฯ มจร ‘ก้อง ห้วยไร่-บัวขาว’ รับเข็ม  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕