หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา : ในหลวงพระธรรมราชาทรงนำหลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาต่าง
วันที่ ๑๔/๐๕/๒๐๑๑ เข้าชม : ๔๘๗๙ ครั้ง

                 วันนี้ (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔) UN CC  Bangkok : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขานธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ปาฐกถาเรื่อง "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ตามรอยพระยุคลบาท" ที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ กว่า ๕,๐๐๐ คน ที่มาประชุมกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมและรัฐบาลเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม

                 ดร.สุเมธ ปาฐกถาตอนหนึ่งใจความว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจหลักพุทธธรรมอย่างแจ่มแจ้ง ทรงนำหลักพุทธธรรมประยุกต์ในราชกรณียกิจ โดยใช้หลักอริยสัจ ๔ คือทรงศึกษาสาเหตุของปัญหา ทรงทราบวิธีแก้ปัญหาด้วยพระปัญญา ทรงแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตัวอย่างเช่น คราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชวนไปเที่ยวเขื่อนที่จังหวัดสมุทรปราการ พระองค์ทรงชี้ให้เห็นปัญหาพักตบชวาซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ติดกันเป็นแพ จนส่งผลให้น้ำไหลไม่สะดวก สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำก็ไม่สามารถที่จะโพล่ถึงผิวน้ำได้ จนน้ำน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วชุมชน เกิดปัญหาทางสุขภาพทั้งคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ พระองค์ทรงรับสั่งให้ปรับทิศทางการไหลของพักตบชวา ให้แสงอาทิตย์ลงถึงพื้นน้ำ เป็นการเต็มอากาศให้กับน้ำ ระยะเวลาไม่นาน น้ำในคลองเริ่มใสขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด โดยใช้หลักธรรมชาติ พระองค์ทรงใช้ศัพย์ว่าใช้อธรรมสู้กับอธรรม นี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเข้าใจหลักพุทธธรรมอย่างแจ่มแจ้ง และนำหลักพุทธธรรมประยุกต์กับหลักธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม"
                  สกู๊ปข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง และกองเลขานุการฯ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  "รองอธิการบดี มจร"ร่วมประชุมสันติภาพโลกที่เกาหลีใต้  
  วางกรอบ 1 ปีปฏิรูปเรียนพุทธ-ชี้ครูต้นแบบสำคัญ  
  มสธ.ถวายโล่ห์รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น"อธิการบดีมจร"  
  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ถวายโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น “ อธิการบดี มจร  
  พระราชปริยัติกวี ,ศ.ดร. อธิการบดี แสดงธรรมเทศนาเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เพลินจิตต์ เมธิยนนท์  
  ผู้แทนม.สงฆ์"มจร"เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพโลกที่กรุงโซล  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕