หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ร่วมสนับสนุนโครงการสัมมาวาจา: พูดดี ดูดี สังคมดี
วันที่ ๒๐/๐๕/๒๐๑๑ เข้าชม : ๑๐๗๘๒ ครั้ง

     สืบเนื่องจากการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๘ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ" (Buddhist Virtues in Socio – Economic Development) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ ตรงกับการครบรอบ ๒๖ ศตวรรษ แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

      ฉะนั้น  คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการงานวิสาขบูชาโลก จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม และภาคีกลุ่มต่างๆ ในสังคม (ดูใน http://www.bethai.org/home_th.php) ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา "สัมมาวาจา" เพื่อให้สอดรับกับหัวข้อของการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง พระพุทธศาสนากับการสร้างสังคมปรองดอง และเชิญชวนองค์กรต่างๆ มาร่วมรณรงค์ให้ประชาชน พร้อมใจกันปฏิบัติ "สัมมาวาจา" โดยเปิดตัวโครงการภายหลังจากวันวิสาขบูชา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ รณรงค์ไปตลอดทั้งปี เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     อนึ่ง โครงการ "สัมมาวาจา" เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดการประยุกต์หลักธรรมเพื่อเป็นทางออกของสังคมไทยในยามที่กำลังจะมุ่งสู่ความปรองดอง เนื่องจากการพูดสัมมาวาจา เป็นการไม่พูดปด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดยุแหย่ให้แตกแยก ไม่พูดเพ้อเจ้อ อันเป็นการพูดที่มีคุณค่ายิ่งต่อบุคคลซึ่งจะไม่เป็นทุกข์เพราะคำพูด และสังคมก็จะไม่สับสนหรือวุ่นวายเพราะการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังสามารถปฏิบัติได้ทันทีโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองใดๆ เพียงแต่มีความเข้าใจถึงคุณและโทษของการพูดและไม่พูดสัมมาวาจา แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

     ในการนี้ คณะทำงานจึงได้ผลิตหนังสือเพื่อประกอบโครงสัมมาวาจา เรื่อง "สัมมาวาจา: พูดดี ดูดี สังคมดี" นั้น  ผู้ที่สนใจ สามารถดาวโหลดได้จากไฟล์ตามที่ปรากฎด้านล่าง

     Download หนังสือ เรื่อง  "สัมมาวาจา: พูดดี ดูดี สังคมดี" 

 

ดูรายละเอียด และร่วมสนับสนุนโครงการสัมมาวาจาได้ที่
http://www.bethai.org/home_th.php
http://www.icundv.com/vesak2011/th/summa.php

ข่าวเกี่ยวกับโครงการสัมมาวาจา

วธ.ตั้ง 'วู๊ดดี้-เบนซ์-อ้อม-แอนดรูว์ บิ๊ก' ทูตวัฒนธรรมการพูด
http://www.thairath.co.th/content/edu/172381
แนะสังคมไทยนักการเมืองพูดดีลดเครียด
http://www.komchadluek.net/detail/20110518/97922/แนะสังคมไทยนักการเมืองพูดดีลดเครียด.html

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  "รองอธิการบดี มจร"ร่วมประชุมสันติภาพโลกที่เกาหลีใต้  
  วางกรอบ 1 ปีปฏิรูปเรียนพุทธ-ชี้ครูต้นแบบสำคัญ  
  มสธ.ถวายโล่ห์รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น"อธิการบดีมจร"  
  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ถวายโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น “ อธิการบดี มจร  
  พระราชปริยัติกวี ,ศ.ดร. อธิการบดี แสดงธรรมเทศนาเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เพลินจิตต์ เมธิยนนท์  
  ผู้แทนม.สงฆ์"มจร"เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพโลกที่กรุงโซล  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕