หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  เอไอเอส ร่วมเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๒  

  แจ้งสถานที่สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๒  

  ๒๖๐๐ ปีพุทธชยันตีเพื่อมนุษยชาติ ๒๖๐๐ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมกับ...งานประชุม “วิสาขบูชานานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๕”  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๒  

  คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่ ๒๔๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ   :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๒  

  ด่วน! คุรุสภาจัดอบรมรายมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน  :: ๑๘/๐๕/๒๐๑๒  

  ผู้เชี่ยวชาญฯ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ถวายความรู้ว่าที่พระธรรมทูตรุ่นที่ ๑๘   :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร : แนะไอที เน้นนำเสนอข่าวภาษาต่างประเทศให้มาก   :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อสันติภาพฉลองพุทธชยันตี ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๒  

  ผู้อำนวยการส่วนเทคโนฯ ส่วนหอสมุดกลาง : เยี่ยมชมหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี  :: ๑๘/๐๕/๒๐๑๒  

  แจ้งการย้ายสถานที่ตั้ง มจร หน่วยวิทยบริการจังหวัดสกลนคร  :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๒  

  Mr. Michael Quinzio บรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๘ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๕   :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๒  

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ : การสร้างความรักความสามัคคีต้องอาศัยพระพุทธศาสนา  :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๒  

  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ : ประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔  :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๒  

  หลวงปู่จากสงขลาวัย ๙๐ รับ ป.ตรี จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๒  

  พระธรรมโกศาจารย์ : ชี้ความมั่นคงของมนุษย์ต้องอาศัยหลักพระพุทธศาสนายึดพระราชดำรัสในหลวง  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๒  

  แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม "คุณแม่สวง โภคา" มารดา นายจเด็ด โพธิ์ศรีทอง  :: ๑๑/๐๕/๒๐๑๒  

  พระธรรมโกศาจารย์ : เศรษฐศาสตร์แนวพุทธไม่สนองตัณหาของมนุษย์  :: ๑๑/๐๕/๒๐๑๒  

  ปาฐกถา เรื่อง “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๕   :: ๑๓/๐๕/๒๐๑๒  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประชุมตรวจรายงานความก้าวหน้าโครงการ สกอ.   :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำบุคลกร/นิสิต ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ ญี่ปุ่น  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประชุมติดตามงานกลุ่มงานวิชาการในกำกับไตรมาสสาม  :: ๐๙/๐๕/๒๐๑๒  

  พิธีปิดกิจกรรมพระธรรมทูตฯ ณ ดินแดนพุทธภูมิ  :: ๐๗/๐๕/๒๐๑๒  

  ครม.อนุมัติงบฯ150ล้านบาท จัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี  :: ๐๙/๐๕/๒๐๑๒  

  จัดใหญ่วิสาขบูชาโลกฉลอง2,600ปีตรัสรู้พระพุทธเจ้า  :: ๐๕/๐๕/๒๐๑๒  

  ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 9  :: ๑๑/๐๕/๒๐๑๒  

  เตรียมจัดประชุมพระธรรมทูตโลกและผู้นำชาวพุทธโลก  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๒  

  งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๐ : แนะพุทธศาสนิกชนควรสร้างอนุสรณ์พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๒  

  พระธรรมโกศาจารย์ เป็นประธานเปิดกุฏิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีฯ อนุสรณ์พระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๑๘  :: ๐๒/๐๕/๒๐๑๒  

  สกอ.เข้าตรวจประเมิน โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตพะเยา วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย   :: ๐๒/๐๕/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร เข้าร่วมการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  :: ๐๒/๐๕/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓     ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕