หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษก "พระยอดขุนพลเม็งรายมหาราช" สมโภชเมืองเชียง ๗๕๐ ปี   :: ๑๙/๑๒/๒๐๑๐  

  เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ทิม เชิดสูงเนิน โยมมารดาของพระสุธีวรญาณ  :: ๑๗/๑๒/๒๐๑๐  

  มจร ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย ระดับนานาชาติ  :: ๒๐/๑๒/๒๐๑๐  

  กำหนดการโครงการเชิงปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ  :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๐  

  คณาจารย์-เจ้าหน้าที่ห้องเรียนวัดพระแก้ว ร่วมงาน ถวายการต้อนรับเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายได้รับเลื่อนสมณศักดิ์   :: ๑๕/๑๒/๒๐๑๐  

  พัฒนานักวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านการเขียนบทความวิจัย  :: ๑๗/๑๒/๒๐๑๐  

  เทคนิคการเขียนบทความแนวใหม่  :: ๑๗/๑๒/๒๐๑๐  

  อาจารย์มหาจุฬาฯ นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  :: ๑๘/๑๒/๒๐๑๐  

  พิธีสมโภชพระประธาน และยกช่อฟ้าอุโบสถกลางน้ำ  :: ๑๙/๑๒/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2553  :: ๑๐/๐๖/๒๐๑๑  

  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพระนักเทศน์เฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๒  :: ๑๔/๑๒/๒๐๑๐  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง  :: ๑๓/๑๒/๒๐๑๐  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างทำห้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำคณะ จำนวน ๒ ห้อง  :: ๑๓/๑๒/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานคณะครุศาสตร์  :: ๑๐/๐๖/๒๐๑๑  

  อบรมพระนักเทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา  :: ๐๙/๑๒/๒๐๑๐  

  เชิญร่วมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งยิ่งใหญ่ ปี 54  :: ๐๕/๐๑/๒๐๑๑  

  ประชุมปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยพุทธศาสตร์แนวใหม่  :: ๑๖/๑๒/๒๐๑๐  

  ประชาชนกว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติ 84 พรรษาบูชาพ่อ  :: ๐๙/๑๒/๒๐๑๐  

  ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวันวิสาขบูชาโลก ปี ๕๔  :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๐  

  มจร เจ้าภาพประชุมวิชาการลูกเสือชาวพุทธโลก  :: ๐๘/๑๒/๒๐๑๐  

  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรูปใหม่  :: ๑๕/๑๒/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2553  :: ๑๔/๑๒/๒๐๑๐  

  ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มจร ปี ๒๕๕๓  :: ๐๘/๑๒/๒๐๑๐  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องสอบราคาจ้างทำห้องสำนักงานฝ่ายนิติการและฝ่ายกิจการพิเศษ  :: ๑๐/๑๒/๒๐๑๐  

  พระ มจร.นับหมื่นเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  :: ๐๔/๑๒/๒๐๑๐  

  พระบรมฯทรงเปิดมหาวิทยาลัย  :: ๐๔/๑๒/๒๐๑๐  

  ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๘ เนื่องในวันวิสาขบูชา  :: ๐๘/๑๒/๒๐๑๐  

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๐๔/๑๒/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์ ปฐมนิเทศนิสิตก่อนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2553  :: ๐๓/๑๒/๒๐๑๐  

  พระสงฆ์ มจร.นับหมื่น เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล พระเจ้าอยู่หัว  :: ๐๓/๑๒/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘     ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕