ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
มหาจุฬาฯ (COVID-19)
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครนิสิต
สัมมนา/การประชุม
08 มิ.ย. 63
สัมมนา/การประชุม

คณะ บัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม
09
ธ.ค.
พิธีประสาทปริญญา
หอประชุม มวก ๔๘ พรรษามหาวชิราลงกรณ์
ส่วนกลาง
23
ต.ค.
วันปิยมหาราชรำลึก
7:00 - 12:00 น.
อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา และอาคารหอพระไตรปิฎกศึกษา
ส่วนกลาง
24
ก.ค.
พิธีสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
9:00 - 17:00 น.
ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย
ส่วนกลาง