ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครบุคลากร

คณะ วิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม
12
ก.ย.
งานครบรอบ ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ
9:00 - 16:30 น.
หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา
ส่วนกลาง
29
ส.ค.
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (MCU Contest ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562)
9:00 - 18:00 น.
อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง
26
ก.ค.
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ
8:30 - 11:00 น.
มณฑลพิธีสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (โซนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ)
ส่วนกลาง
24
ก.ค.