ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
ข่าวมหาวิทยาลัย
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครนิสิต
รับสมัครบุคลากร

คณะ บัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม
09
ธ.ค.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 12
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
11
พ.ย.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 11
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
15
ต.ค.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 10
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
09
ก.ย.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 9
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง